Enable JavaScript to visit this website.

Vad är XELJANZ

En liten tablett

XELJANZ är ett receptbelagt läkemedel i tablettform som godkänts för att behandla långvarig ledgångsreumatism.

1

Aktiv substans

Den aktiva substansen i XELJANZ heter tofacitinibcitrat. XELJANZ är en så kallad JAK-hämmare (Janus kinase hämmare). Substansen hämmar aktiviteten av ett JAK-enzym som har en påverkan på din reumatism.

2

Kan lindra

XELJANZ kan lindra den svullnad och smärta du upplever av din ledgångsreumatism så att du kan ta del av dina dagliga aktiviteter.

3

Din sjukdom

Ledgångsreumatism är en långvarig sjukdom som påverkar leder och delar omkring lederna. Vid ledgångsreumatism triggas immunförsvaret att angripa den egna kroppen vilket leder till svullna och ömma leder. En inflammation är normalt en nyttig försvarsreaktion i kroppen. Immunförsvaret aktiveras för att oskadliggöra fienden, till exempel smittämnen. Så kallade cytokiner är budbärare som överför signaler mellan olika celler i immunförsvaret. Vissa cytokiner sätter fart på den inflammatoriska processen, andra cytokiner har en dämpande effekt. Balansen mellan stimulerande och dämpande cytokiner är viktig.

Så fungerar XELJANZ

Vid ledgångsreumatism och andra inflammatoriska ledsjukdomar är balansen rubbad. Immunförsvaret och den ohämmade inflammatoriska reaktionen riktas mot kroppens egen vävnad. XELJANZ kan förhindra att immunsystemet aktiveras och på så vis angrips inte kroppens egna vävnader och inflammation hämmas. Genom att förhindra kraftig inflammation i kroppen kan XELJANZ bidra till att minska värk och svullnad i lederna. Detta förbättrar i sin tur förmågan att utföra dagliga aktiviteter.

Därför får du XELJANZ

XELJANZ används för att behandla vuxna patienter med måttlig till svår aktiv ledgångsreumatism som inte tål behandling med andra läkemedel eller för vilka andra läkemedel inte rekommenderas. Om du får XELJANZ anser din läkare att det är det lämpligaste läkemedlet för dig i din behandling.

Målet med den här behandlingen är att bidra till att minska svullnaden i lederna och bevara en god livskvalitet genom att du kan ta för dig av dina dagliga aktiviteter.

Patientbroschyr

I den här broschyren beskrivs hur XELJANZ fungerar, hur du tar läkemedlet och vad du behöver vara uppmärksam på före och under behandlingen. Du kan även ladda ned eller skriva ut broschyren.

Gå till patientbroschyr