Enable JavaScript to visit this website.
Var drabbas man av Reumatoid Artrit (RA), eller ledgångsreumatism?

Vad är RA?

Reumatoid Artrit (RA) – eller ledgångsreumatism – är den vanligaste reumatiska sjukdomen i Sverige. Den kallas ledgångsreumatism eftersom det främst är lederna som drabbas. Vid ledgångsreumatism börjar immunsystemet, som normalt sett bekämpar främmande ämnen, agens eller celler (virus bakterier) i kroppen, reagera mot kroppens egna leder. När en stor mängd vita blodkroppar från immunsystemet samlas i leder eller senor blir de inflammerade. Inflammationen gör att leden blir vätskefylld, svullen, öm och varm.

XELJANZ är ett läkemedel som är godkänt för behandling av ledbesvär orsakade av ledgångsreumatism och psoriasisartrit. Det kan vara svårt att förstå skillnaden mellan artrit, artros och RA.

Läs mer
Vad är orsaken till ledgångsreumatism?

Vad är orsaken?

Det är oklart vad som orsakar ledgångsreumatism. Det är sannolikt flera faktorer som bidrar till att sjukdomen bryter ut. Eftersom majoriteten som drabbas är kvinnor, är det troligt att kroppens hormoner spelar en roll. Sannolikheten att få sjukdomen är också större om man har en nära släkting med reumatisk sjukdom. Rökning kan bidra till insjuknande i ledgångsreumatism, och ger en svårare sjukdom. En viss ärftlighet finns.

Läs mer
Vilka är symtomen på ledgångsreumatism?

Vilka är symtomen?

För de flesta börjar ledgångsreumatismen i händernas och/ eller fötternas småleder. Man blir stel, öm och får värk. En eller flera av lederna svullnar upp och visar tecken på inflammation. Ibland börjar inflammationen i en större led – till exempel knäled, axelled eller fotled. Trötthet, aptitlöshet, viktnedgång och feber kan förekomma, och är symtom på högaktiv inflammation i många leder.

Läs mer
Så ställs diagnos av ledbesvär

Så ställs diagnos

För att få en diagnos görs först en utredning inom primärvården/vårdcentralen, där läkaren tar prover, känner på lederna och ibland görs en röntgen.

Läkaren väger samman patientens beskrivning av sina besvär med det man hittar vid en ledundersökning, resultat av blodprover och ibland röntgen. Sänkan (SR) eller snabbsänkan (CRP) kan vara förhöjda och blodvärdet (Hb) kan vara sänkt. Hos cirka 75 procent av patienterna med ledgångsreumatism kan den reumatiska faktorn (RF) påvisas (som dock även kan finnas hos friska individer eller vid andra sjukdomar) och nästan lika många har CCP-antikroppar.

Det är stor skillnad att få diagnosen reumatoid artrit (RA) idag jämfört med för 20 år sedan. Då var en RA-diagnos nästan lika med funktionshinder. Även om ledgångsreumatism ännu inte kan botas så kan behandling bromsa sjukdomsförloppet och lindra symtomen och göra att många patienter kan leva symtomfria och ha en vardag som alla andra.

Patientbroschyr RA

I de här broschyrerna beskrivs det hur XELJANZ 5 mg och 11 mg fungerar, hur du tar läkemedlen och vad du behöver vara uppmärksam på före och under behandlingen. Du kan även ladda ned eller skriva ut broschyrerna.