Enable JavaScript to visit this website.

Frågor till din läkare

Skriv ut dessa frågor inför nästa läkarbesök. De kan underlätta samtalet mellan dig och läkaren om vad du kan förvänta dig om du ska behandlas med XELJANZ för ledgångsreumatism, psoriasisartrit eller ulcerös kolit.

Vilka andra biverkningar kan förekomma med XELJANZ med tanke på att det är en så kallad JAK-hämmare och inte fungerar på samma sätt som biologiska läkemedel?

Några patienter har visst fått förbättrade symtom efter 3 månader. Tror du att jag kan få samma resultat?

XELJANZ kan förhindra att ledskadorna förvärras. Varför är det så viktigt?

Vad ska jag göra om jag glömmer att ta en tablett?

Vad är det viktigaste som jag måste känna till om XELJANZ?