Enable JavaScript to visit this website.
 • A
 • B
 • C
 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • Q
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • X
 • Y
 • Z
 • Å
 • Ä
 • Ö

A

 • Anemi
  Även kallad blodbrist. Innebär att man har för få röda blodkroppar eller för liten mängd hemoglobin i de röda blodkropparna.
 • Autoimmun sjukdom
  Innebär att immunförsvaret angriper den egna vävnaden.

B

 • Biverkningar
  Alla övriga effekter av ett läkemedel förutom den önskade effekten.
 • Blodvärde (Hb)
  Ett hemoglobinprov, ofta kallat Hb eller blodvärdet, är en vanlig undersökning som kan göras på nästan alla mottagningar genom ett blodprov. Brist på hemoglobin kallas för lågt blodvärde eller blodbrist i vardagligt tal.

C

 • Cytokin
  Är en grupp proteiner och peptider vars funktion är att bära kemiska signaler.

E

 • Enzym
  Proteiner/äggviteämnen som sätter igång kemiska reaktioner i kroppen.

F

 • Felställning
  Leder som börjar vrida sig och peka ben åt annat håll än tidigare.

J

 • JAK-hämmare
  Förkortning av Janus kinas hämmare. En grupp läkemedel som hämmar ett enzym som har en påverkan på utveckling av RA.

K

 • Kronisk
  Långvarig, utdragen.

L

 • Laktos
  Mjölksocker som finns i mat, dryck och läkemedel. Vissa kan vara överkänsliga mot laktos och då kallas det för laktosintolerans.

N

 • Nasfaryngit
  Inflammation i näsa och svalg, ofta i samband med förkylning.
 • Neutropeni
  Lågt antal vita blodkroppar.

R

 • RA
  Förkortning av reumatoid artrit, även kallat ledgångsreumatism.
 • Reumatism
  Sjukdomar med led- och muskelvärk.
 • Reumatologi
  Vetenskapen om reumatiska sjukdomar

S

 • Sänka (SR) / Snabbsänka (CRP)
  Sänkan visar sänkningsreaktion och är ett vanlig test som utförs på blod för att finna tecken på kronisk inflammation eller annan sjukdom. Ett CRP-prov, vardagligt kallat snabbsänka, är ett blodprov som mäter halten av s.k. Creaktivt protein, CRP. CRP stiger av inflammationer.

T

 • Tofacitinibcitrat
  Den aktiva substanden i läkemedlet XELJANZ.