Enable JavaScript to visit this website.

A

 • Anemi
  Även kallad blodbrist. Innebär att man har för få röda blodkroppar eller för liten mängd hemoglobin i de röda blodkropparna.
 • Ankyloserande spondylit
  Även kallat Bechterews sjukdom. En sjukdom som orsakar inflammation i framförallt muskelfästen och leder och som initialt kan förväxlas med psoriasisartrit. Det är viktigt att du får rätt diagnos innan du påbörjar en behandling med XELJANZ.
 • Artrit
  Synonymt med ledinflammation. Artrit är ett samlingsnamn för vissa sjukdomar som orsakar inflammationer som påverkar lederna.
 • Artros
  Artros är en vanlig reumatisk sjukdom i Sverige som drabbar lederna. Sjukdomen bryter ned ledbrosk vilket medför att funktionen av leden försämras.
 • Autoimmun sjukdom
  Innebär att immunförsvaret angriper den egna vävnaden.

B

 • Bechterews sjudom
  En sjukdom som orsakar inflammation i framförallt muskelfästen och leder och som initialt kan förväxlas med psoriasisartrit. Det är viktigt att du får rätt diagnos innan du påbörjar en behandling med XELJANZ.
 • Biverkningar
  Alla övriga effekter av ett läkemedel förutom den önskade effekten.
 • Blodvärde (Hb)
  Ett hemoglobinprov, ofta kallat Hb eller blodvärdet, är en vanlig undersökning som kan göras på nästan alla mottagningar genom ett blodprov. Brist på hemoglobin kallas för lågt blodvärde eller blodbrist i vardagligt tal.

C

 • Crohns sjukdom
  En inflammatorisk tarmsjukdom som initialt kan förväxlas med ulcerös kolit (UC). Det är viktigt att du får rätt diagnos innan du påbörjar en behandling med XELJANZ.
 • Cytokin
  Är en grupp proteiner och peptider vars funktion är att bära kemiska signaler.

E

 • Enzym
  Proteiner/äggviteämnen som sätter igång kemiska reaktioner i kroppen.

F

 • Felställning
  Leder som börjar vrida sig och peka ben åt annat håll än tidigare.

G

 • Gikt
  En sjukdom som orsakar ledinflammation och som initialt kan förväxlas med psoriasisartrit. Det är viktigt att du får rätt diagnos innan du påbörjar en behandling med XELJANZ.

I

 • IBD
  Förkortning av engelskans inflammatory bowel disease. IBD är en grupp inflammatoriska tillstånd i tarmen.

J

 • JAK-hämmare
  Förkortning av Janus kinas hämmare. En grupp läkemedel som hämmar ett enzym som har en påverkan på utveckling av RA.

K

 • Korvfingrar/korvtå
  En svullnad i fingrar eller andra spondylartriter. Kallas även daktylit.
 • Kronisk
  Långvarig, utdragen.

L

 • Laktos
  Mjölksocker som finns i mat, dryck och läkemedel. Vissa kan vara överkänsliga mot laktos och då kallas det för laktosintolerans.
 • Ledgångsreumatism
  Synonymt med Reumatoid artrit eller förkortningen RA. Ledgångsreumatism är en sjukdom som orsakar inflammerade leder.
 • Ledvärk
  En värk som känns i lederna. Lederna känns stela, ömma och ibland varma och svullna. Du kan känna värk och smärta när du rör dig.

M

 • Monoterapi
  Innebär att ett läkemedel kan tas utan tillägg av andra läkemedel inom en behandling.

N

 • Nasfaryngit
  Inflammation i näsa och svalg, ofta i samband med förkylning.
 • Neutropeni
  Lågt antal vita blodkroppar.

P

 • Prokit
  Innebär när endast ändtarmen drabbas av ulcerös kolit (UC) eller sårig tjocktarmsinflammation.
 • Psoriasisartrit
  Personer som har psoriasis eller ärftlighet för psoriasis kan utveckla inflammation i och kring leder som ger värk och stelhet. Inflammatorisk ledsjukdom kopplat till psoriasis kallas Psoriasisartrit.

R

 • RA
  Förkortning av reumatoid artrit, även kallat ledgångsreumatism.
 • Reumatisk värk
  Reumatisk värk är smärta som kommer med symtom av reumatiska sjukdomar. Reumatisk värk känns normalt som en värk i ett visst gemensamt eller i en särskild uppsättning leder, som till exempel fingrar eller handleder.
 • Reumatiska noduli
  Hos vissa patienter med RA kan det bildas små knutor eller knölar under huden. Dessa kallas för noduli. Reumatiska knutor gör vanligen inte ont, men i sällsynta fall kan de bli ömma och inflammerade.
 • Reumatiska sjukdomar
  Det finns flera olika reumatiska sjukdomar. Gemensamt symptom för reumatiska sjukdomar är stela och värkande leder.
 • Reumatism
  Sjukdomar med led- och muskelvärk.
 • Reumatoid artrit
  Synonymt med ledgångsreumatism som är en sjukdom som orsakar inflammerade leder.
 • Reumatologi
  Vetenskapen om reumatiska sjukdomar.

S

 • Seropositiv reumatoid artrit
  En seropositiv artrit är en artrit som uppvisar antikroppar i blodet som är ett tecken på inflammation i kroppen. Reumatoid artrit är en seropositiv artrit.
 • Skov
  Innebär att du i perioder kan uppleva besvär från din sjukdom mer frekvent eller mer intensiva.
 • Synovit
  Medicinsk term för inflammation i ledhinnor.
 • Sårig tjocktarmsinflammation
  Även kallat ulcerös kolit som är en kronisk sjukdom med inflammation i tarmen.

Sidor