Behandling av ledgångsreumatism med Xeljanz

Det går inte att bota ledgångsreumatism, men med läkemedel och fysioterapi (sjukgymnastik) kan inflammationen dämpas och smärtan lindras. Om du har fått XELJANZ som en del av din behandling kan du läsa mer om behandlingen på denna sida.

Sample -cin

Det är stor skillnad att få diagnosen ledgångsreumatism eller reumatoid artrit (RA) i dag jämfört med för 20 år sedan.
​​​​​​​
​​​​​​​Då var en RA-diagnos nästan lika med funktionshinder. Även om ledgångsreumatism ännu inte kan botas så kan behandlingen bromsa sjukdomsförloppet och lindra symtomen. Många patienter kan leva symtomfria och ha en vardag som alla andra. 

sample icon

Läkemedlet XELJANZ skrivs ut till dig av en läkare som vet hur man behandlar ledgångsreumatism (reumatoid artrit).
​​​​​​​
Kom även ihåg att ta medicinen enligt läkarens rekommendationer, det ökar chansen att få sjukdomen under kontroll. Se mer under stöd och material.

Ju tidigare du får behandling, desto större är möjligheterna att påverka sjukdomen.

Ledgångsreumatism är svårdiagnostiserat, speciellt i det tidiga sjukdomsförloppet och det går inte att förebygga sjukdomen. Däremot kan sjukdomens förlopp bromsas upp och i vissa fall hejdas med hjälp av läkemedel. Om en läkare misstänker att du har ledgångsreumatism så får du oftast träffa en reumatolog som bedömer om du behöver få antireumatisk medicin. Om du får XELJANZ anser din läkare att det är det lämpligaste läkemedlet för dig i din behandling. Om du upplever att din ledgångsreumatism förvärras ska du kontakta din behandlande läkare. Om du får rätt behandling tidigt så minskar också risken med skador på lederna. Om en inflammation i leden pågått under en längre tid, kan det orsaka skador på senor och muskler runt leden. Det i sin tur kan orsaka att leden blir felställd, till exempel att fingrar pekar snett.

Reumatoid artrit – det händer i kroppen

I vanliga fall är inflammation en nyttig försvarsreaktion i kroppen. Immunförsvaret aktiveras för att oskadliggöra fienden, till exempel smittämnen som bakterier och virus. Vid ledgångsreumatism triggas immunförsvaret att felaktigt angripa den egna kroppen vilket leder till inflammerade, svullna och ömma leder.
​​​​​​​
​​​​​​​De budbärare som överför signaler mellan olika celler i immunförsvaret kallas cytokiner. Vissa cytokiner sätter fart på den inflammatoriska processen, andra cytokiner har en dämpande effekt. Balansen mellan stimulerande och dämpande cytokiner är viktig.

Så fungerar XELJANZ vid ledgångsreumatism

Vid ledgångsreumatism och andra inflammatoriska ledsjukdomar är balansen mellan mellan pro- och anti-inflammatoriska cytokiner rubbad. Immunförsvaret och den ohämmade inflammatoriska reaktionen riktas då mot kroppens egen vävnad. XELJANZ dämpar immunförsvarets aktivering och inflammationer i kroppsegna vävnader minskas.
​​​​​​​
Genom att förhindra kraftig inflammation i kroppen kan XELJANZ bidra till att minska värk och svullnad i lederna. Detta förbättrar i sin tur förmågan att utföra dagliga aktiviteter.

Sample -cin

Livsstilsfaktorer som kan påverka ledgångsreumatism

Eftersom inflammation kan påverka blodkärlen negativt är det viktigt att ta hand om sig när det gäller kost, vikt och rökning. Rökning kan bidra till insjuknande i ledgångsreumatism och ge en mera svårbehandlad sjukdom. Det är därför viktigt att sluta röka för att din behandling ska ge full effekt.

sample icon

Bättre behandling med fysioterapi

Genom stora satsningar de senaste åren har framstegen inom reumatologisk forskning förbättrat livsvillkoren för reumatiker. Mycket talar för att läkemedelsbehandlingen kan bli ännu mer specifik och effektiv – men den måste kombineras med andra insatser. Till exempel undervisning om sjukdomen och kroppen, regelbunden träning och vid behov hjälpmedel.
Det är därför viktigt för dig som är under behandling med XELJANZ att även se till att du har ett träningsprogram anpassat för dig. Det kan du få hjälp med av en fysioterapeut (sjukgymnast). Du behöver också tala med din läkare om du behöver andra hjälpmedel för att klara din vardag.

Sidekick –  för dig som lever med ledgångsreumatism

Sidekick är en patientstödsapp där du som ordinerats Xeljanz och lever med ledgångsreumatism får hjälp att ta ett steg i taget för ökad livskvalitet och bättre välbefinnande! 

Läs mer här

Viktigt för dig


​​​​​​​Rådgör alltid med din läkare om din diagnos och behandlingsplan.

Utforska mer

Behandlingen

Läs mer

Viktig information för dig som ordinerats XELJANZ.

Biverkningar

Läs mer

Precis som alla andra läkemedel kan XELJANZ ge biverkningar.