Om Xeljanz (tofacitinib)

XELJANZ är en receptbelagd medicin som godkänts för att behandla sjukdomarna: ledgångsreumatism (reumatoid artrit), psoriasisartrit och ulcerös kolit

Vad är XELJANZ?

En liten tablett

XELJANZ är ett receptbelagt läkemedel i tablettform som godkänts för att behandla ledgångsreumatism, psoriasisartrit och ulcerös kolit.

Aktiv substans

Den aktiva substansen i XELJANZ heter tofacitinib citrat XELJANZ är en så kallad JAK-hämmare (Janus kinas hämmare). Substansen hämmar aktiviteten av JAK-enzym som har en påverkan på din sjukdom.

Kan lindra besvär

XELJANZ kan lindra de besvär du upplever av din sjukdom så att du kan ta del av dina dagliga aktiviteter.

Så fungerar XELJANZ

XELJANZ används för att behandla vuxna patienter med måttlig till svår aktiv ledgångsreumatism, psoriasisartrit eller ulcerös kolit när andra behandlingar har haft otillräcklig effekt, inte rekommenderas eller gett biverkningar.

Vid dessa sjukdomar riktas immunförsvaret mot kroppens egen vävnad. XELJANZ dämpar immunförsvarets förmåga att angripa kroppens egna vävnader. 

Detta förbättrar i sin tur förmågan att utföra dagliga aktiviteter.

Utforska mer

Läs mer

Biverkningar

Precis som alla andra läkemedel kan XELJANZ ge biverkningar.

Läs mer

Viktig information

Det är viktigt att ta medicinen enligt läkarens rekommendationer.

Här kan du läsa mer om sjukdomarna

Ledgångsreumatism

XELJANZ kan bidra till att minska värk och svullnad i lederna för dig som har ledgångsreumatism.

Läs mer om ledångsreumatism

Psoriasisartrit

XELJANZ kan bidra till att minska värk och svullnad i lederna för dig som har psoriasisartrit.

Läs mer om psoriasisartrit

Ulcerös kolit

XELJANZ kan bidra till att hålla inflammationen i tarmen under kontroll och på så sätt lindra besvären vid ulcerös kolit.

Läs mer om Ulcerös kolit