Enable JavaScript to visit this website.

Vad är XELJANZ

En liten tablett

XELJANZ är ett receptbelagt läkemedel i tablettform som godkänts för att behandla långvarig ledgångsreumatism, psoriasisartrit eller ulcerös kolit.

1

Aktiv substans

Den aktiva substansen i XELJANZ heter tofacitinibcitrat. XELJANZ är en så kallad JAK-hämmare (Janus kinase hämmare). Substansen hämmar aktiviteten av ett JAK-enzym som har en påverkan på din reumatism, psoriasisartrit eller ulcerös kolit.

2

Kan lindra

XELJANZ kan lindra de besvär du upplever av din sjukdom så att du kan ta del av dina dagliga aktiviteter.

3

XELJANZ förskrivs av läkare som behandling mot ledgångsreumatism, psoriasisartrit eller ulcerös kolit

Därför får du XELJANZ

XELJANZ används för att behandla vuxna patienter med måttlig till svår aktiv ledgångsreumatism, psoriasisartrit eller ulcerös kolit.

Video som visar hur XELJANZ medicin fungerar

FOKUS RA: Din sjukdom, ledgångsreumatism

Ledgångsreumatism är en långvarig sjukdom som påverkar leder och delar omkring lederna. Vid ledgångsreumatism triggas immunförsvaret att angripa den egna kroppen vilket leder till svullna och ömma leder. En inflammation är normalt en nyttig försvarsreaktion i kroppen. Immunförsvaret aktiveras för att oskadliggöra fienden, till exempel smittämnen. Så kallade cytokiner är budbärare som överför signaler mellan olika celler i immunförsvaret. Vissa cytokiner sätter fart på den inflammatoriska processen, andra cytokiner har en dämpande effekt. Balansen mellan stimulerande och dämpande cytokiner är viktig.

FOKUS RA: Så fungerar XELJANZ på ledgångsreumatism

Vid ledgångsreumatism och andra inflammatoriska ledsjukdomar är balansen rubbad. Immunförsvaret och den ohämmade inflammatoriska reaktionen riktas mot kroppens egen vävnad. XELJANZ kan förhindra att immunsystemet aktiveras och på så vis angrips inte kroppens egna vävnader och inflammation hämmas. Genom att förhindra kraftig inflammation i kroppen kan XELJANZ bidra till att minska värk och svullnad i lederna. Detta förbättrar i sin tur förmågan att utföra dagliga aktiviteter.

Läs mer om RA

Psoriasisartrit (PsA)

FOKUS PSA: Din sjukdom, psoriasisartrit

Psoriasisartrit (PSA) är en kronisk inflammatorisk ledsjukdom där en eller flera leder inflammeras. Den kan orsaka smärta, stelhet och svullnad i och kring alla kroppens leder men sjukdomen skiljer sig mycket från person till person. Det finns en koppling mellan psoriasis och psoriasisartrit. För den som har psoriasis finns en betydande risk att få ledbesvär och att även få psoriasisartrit. Både hud- och ledbesvären beror på inflammatoriska processer som kan ses som rubbningar i kroppens immunsystem. På ett eller annat sätt aktiverar de utlösande faktorerna immunsystemet, och de symtom som uppstår i huden eller i lederna på grund av psoriasis beror på att kroppen ”angriper” sig själv.

FOKUS PSA: Så fungerar XELJANZ på psoriasisartrit

Vid psoriasisartrit och andra inflammatoriska ledsjukdomar är balansen rubbad. Immunförsvaret och den ohämmade inflammatoriska reaktionen riktas mot kroppens egen vävnad. XELJANZ kan förhindra att immunsystemet aktiveras och på så vis angrips inte kroppens egna vävnader och inflammation hämmas. Genom att förhindra kraftig inflammation i kroppen kan XELJANZ bidra till att minska värk och svullnad i lederna. Detta förbättrar i sin tur förmågan att utföra dagliga aktiviteter.

Läs mer om PSA
Behandling av ulcerös kolit (UC)

FOKUS UC: Din sjukdom, ulcerös kolit

Ulcerös kolit är en kronisk sjukdom med inflammation i slemhinnan i ändtarmen, men även tjocktarmen kan bli inflammerad. När slemhinnan är inflammerad blir den svullen, sårig och blöder. Du förlorar både proteiner och blod om tarmen ofta är inflammerad och du kan även få problem med att tarmen inte tar upp vätska som den ska. Det är antagligen kroppens eget immunförsvar och bakterierna i tarmen som gör att cellerna angriper tarmslemhinnan.

FOKUS UC: Så fungerar XELJANZ på ulcerös kolit

Vid ulcerös kolit och andra inflammatoriska sjukdomar är balansen rubbad. Immunförsvaret och den ohämmade inflammatoriska reaktionen riktas mot kroppens egen vävnad. XELJANZ kan förhindra att immunsystemet aktiveras och på så vis angrips inte kroppens egna vävnader och inflammation hämmas. Genom att förhindra kraftig inflammation i kroppen kan XELJANZ bidra till att lindra besvären och förebygga så att tarmen inte inflammeras igen. Detta förbättrar i sin tur förmågan att utföra dagliga aktiviteter.

Läs mer om UC

Biverkningar

Tala omedelbart om för läkaren: 

 • Om du får några tecken på en svår infektion (t.ex. smärtsam svullnad, röda strimmor i huden, feber eller frossa). 
 • Om du behandlas för en infektion. 
 • Om du får symtom som mag- eller buksmärtor eller blod i avföringen. 
 • Om du har en allvarlig leversjukdom. 
 • Om du utvecklar plötslig andfåddhet eller andnings-svårigheter, bröstsmärtor eller smärta i övre delen av ryggen, svullnad i ett ben eller en arm, smärta eller ömhet i ett ben eller rodnad eller onormal färg på ett ben eller en arm eftersom det kan vara tecken på en propp i lungor eller vener. 
 • Om du får en allergisk reaktion, t.ex. tryck över bröstet, svullna läppar och tunga, hudutslag, svår yrsel eller dåsighet. Du måste då avbryta behandlingen och kontakta läkaren direkt eller söka vård omedelbart. 
 • Om du är eller försöker bli gravid. Du skall inte ta Xeljanz om du ammar.

Vanligt förekommande biverkningar

Vid varje besök hos din behandlande läkare kommer man att prata med dig om eventuella biverkningar du har haft. De kan också ta vissa prover för att kontrollera om det finns biverkningar som du inte själv märker. Om du får några biverkningar när du tar XELJANZ ska du informera läkaren, sjuksköterskan eller apotekspersonalen om alla symtom som du lägger märke till. Skriv upp sådant som du märker och ta med dig dina anteckningar till kliniken och visa dem.

På den här webbplatsen redogör vi inte för samtliga möjliga biverkningar. Du bör även läsa bipacksedeln som följer med i förpackningen med XELJANZ eller på fass.se.

 

Några vanligt förekommande biverkningar är:

 • Infektion i näsan, halsen eller luftrören (nasofaryngit, förkylning, hosta).
 • Inflammation – till exempel i lungorna, bihålor, urinblåsan.
 • Bältros.
 • Influensa eller influensaliknande symtom som feber, trötthet.
 • Förhöjda leverenzymer eller muskelenzymer i blodet eller förhöjt kolesterolvärde.
 • Viktökning.
 • Mag-tarm relaterade – magsmärtor, kräkningar, diarré, illamående, matsmältningsbesvär.
 • Värk i muskler och leder.
 • Lågt antal vita blodkroppar (neutropeni) och/eller lågt antal röda blodkroppar (anemi), högt blodtryck.
 • Svullna händer och fötter.
 • Sömnsvårigheter.
 • Andfåddhet eller andningssvårigheter.
 • Hudutslag.

Hjälp med biverkningar

Det finns hjälp att få om du upplever någon form av biverkning. Tala med din behandlande läkare eller apotekspersonal om du har frågor.

Viktigt att komma ihåg

Kom ihåg att de råd du får av din läkare alltid gäller före informationen på den här webbplatsen. Kontakta din läkare om du känner dig osäker eller har frågor.