Ordlista

A
Anemi

Även kallad blodbrist. Innebär att man har för få röda blodkroppar eller för liten mängd hemoglobin i de röda blodkropparna.

Ankyloserande spondylit

Även kallat Bechterews sjukdom. En sjukdom som orsakar inflammation i framförallt ryggen, muskelfästen och leder och som initialt kan förväxlas med psoriasisartrit. Det är viktigt att du får rätt diagnos innan du påbörjar en behandling med XELJANZ.

Artrit

Synonymt med ledinflammation. Artrit är ett samlingsnamn för vissa sjukdomar som orsakar inflammationer som påverkar lederna.

​​​​​​​Artros

Artros är en vanlig reumatisk sjukdom i Sverige som drabbar lederna. Sjukdomen bryter ned ledbrosk vilket medför att funktionen av leden försämras.

Autoimmun sjukdom

Innebär att immunförsvaret angriper den egna vävnaden.

B
Bechterews sjudom

En sjukdom som orsakar inflammation i framförallt ryggen, muskelfästen och leder och som initialt kan förväxlas med psoriasisartrit. Det är viktigt att du får rätt diagnos innan du påbörjar en behandling med XELJANZ.

Biverkningar

Alla övriga effekter av ett läkemedel förutom den önskade effekten.

Blodvärde (Hb)

Ett hemoglobinprov, ofta kallat Hb eller blodvärdet, är en vanlig undersökning som kan göras på nästan alla mottagningar genom ett blodprov. Brist på hemoglobin kallas för lågt blodvärde eller blodbrist i vardagligt tal.

C
Cytokin

Är en grupp proteiner och peptider vars funktion är att agera som signalsubstanser.

E
Enzym

Proteiner/äggviteämnen som underlättar kemiska reaktioner i kroppen.

F
Felställning

Leder som börjar vrida sig och peka ben åt annat håll än tidigare.

G
I
IBD

Förkortning av engelskans inflammatory bowel disease. IBD är en grupp inflammatoriska tillstånd i tarmen.

J
JAK-hämmare

Förkortning av Janus kinas hämmare. En grupp läkemedel som hämmar en enzymgrupp som har en påverkan på utveckling av reumatism och ulcerös kolit.

K
Korvfingrar/korvtå

En svullnad i fingrar eller andra spondylartriter. Kallas även daktylit.

Kronisk

Långvarig, utdragen.

L
Laktos

Mjölksocker som finns i mat, dryck och läkemedel. Vissa kan vara överkänsliga mot laktos och då kallas det för laktosintolerans.

Ledgångsreumatism

Synonymt med Reumatoid artrit eller förkortningen RA. Ledgångsreumatism är en sjukdom som orsakar inflammerade leder.

Ledvärk

En värk som känns i lederna. Lederna känns stela, ömma och ibland varma och svullna. Du kan känna värk och smärta när du rör dig.

M
Monoterapi

Innebär att ett läkemedel kan tas utan tillägg av andra läkemedel inom en behandling.

N
Nasofaryngit

Inflammation i näsa och svalg, ofta i samband med förkylning.

Neutropeni

Lågt antal neutrofiler, en typ av vita blodkroppar.

P
Proktit

Innebär när endast ändtarmen drabbas av ulcerös kolit (UC) eller sårig tjocktarmsinflammation.

Psoriasisartrit

Personer som har psoriasis eller ärftlighet för psoriasis kan utveckla inflammation i och kring leder som ger värk och stelhet. Inflammatorisk ledsjukdom kopplat till psoriasis kallas Psoriasisartrit.

R
RA

Förkortning av reumatoid artrit, även kallat ledgångsreumatism.

Reumatisk värk

Reumatisk värk är smärta som kommer med symtom av reumatiska sjukdomar. Värken uppstår i ett visst gemensamt eller i en särskild uppsättning leder, som till exempel fingrar eller handleder.

Reumatiska noduli

Hos vissa patienter med RA kan det bildas små knutor eller knölar under huden. Dessa kallas för noduli. Reumatiska knutor gör vanligen inte ont, men i sällsynta fall kan de bli ömma och inflammerade.

Reumatiska sjukdomar

Det finns flera olika reumatiska sjukdomar. Gemensamt symtom för reumatiska sjukdomar är stela och värkande leder.

Reumatism

Reumatism är ett ord som används på flera sätt. Det används ofta som ett annat ord för ledgångsreumatism eller reumatoid artrit (RA). Reumatism används också som ett samlingsnamn för olika reumatiska sjukdomar.

Reumatoid artrit (RA)

Synonymt med ledgångsreumatism som är en sjukdom som orsakar inflammerade leder.

Reumatologi

Vetenskapen om reumatiska sjukdomar.

S
Seropositiv reumatoid artrit

En seropositiv artrit är en artrit som uppvisar antikroppar i blodet som är ett tecken på inflammation i kroppen. Reumatoid artrit kan vara en seropositiv artrit eller en seronegativ artrit.

Skov

Innebär att du i perioder kan uppleva besvär från din sjukdom mer frekvent eller mer intensiva.

Synovit

Medicinsk term för inflammation i ledhinnor.

Sårig tjocktarmsinflammation

Även kallat ulcerös kolit som är en kronisk sjukdom med inflammation i tarmen.

Sänka (SR) / Snabbsänka (CRP)

Sänkan visar sänkningsreaktion och är ett vanlig test som utförs på blod för att finna tecken på kronisk inflammation eller annan sjukdom. Ett CRP-prov, vardagligt kallat snabbsänka, är ett blodprov som mäter halten av s.k. Creaktivt protein, CRP. CRP stiger ofta vid inflammationer.

T
Tofacitinibcitrat

Den aktiva substanden i läkemedlet XELJANZ.

U
UC

Förkortning av ulcerös kolit, även kallat sårig tjocktarmsinflammation.

Ulcerös kolit

Kronisk sjukdom med inflammation i tarmen. Kallas även sårig tjocktarmsinflammation. Förkortas UC.