Enable JavaScript to visit this website.

Reumatism – hur vet du om ledvärk är RA?

Det är ganska vanligt att ha ledvärk och beror som oftast inte på något allvarligt. Det finns flera orsaker till ledvärk som medför att du upplever att lederna känns stela och ömma och att du känner värk och smärta. Reumatism är en inflammatorisk sjukdom som oftast börjar i små leder i händer och fötter. Lederna kan svullna upp och bli ömma, du kan känna dig trött och uppleva en allmän sjukdomskänsla, känna en stelhet på morgonen och ha värk i flera olika leder. Ledgångsreumatism, eller reumatoid artrit (RA) kan yttra sig mycket olika från person till person. XELJANZ skrivs ut av en läkare som vet hur man behandlar ledgångsreumatism och det är den behandlade läkaren som bedömer om det är rätt läkemedel för dig.

Vad gör att artros inte är en artritsjukdom?

Vad gör att artros inte är en artritsjukdom

Artrit betyder ledinflammation och är ett samlingsnamn för sjukdomar med inflammation som påverkar lederna. Artros uppstår av en nedslitning av brosk i leder. När brosket förlorar sin styrka kan det leda till att leddelar skapar friktion mot varann med medföljande smärta och inflammation. Artros uppstår således av en mekanisk förslitning som sedan orsakar en inflammation. Reumatism däremot börjar med att immunförsvaret reagerar mot kroppens egna leder och orsakar en inflammation. Smärtan som man upplever vid artros brukar också uppstå vid ansträngning och inte upplevas lika länge som vid reumatism. XELJANZ är ett receptbelagt läkemedel som godkänts för att behandla långvarig ledgångsreumatism och ger inte lindring för artros.

Ledgångsreumatism, reumatoid artrit (RA) börjar ofta i fötternas småleder

Ledgångsreumatism, reumatoid artrit (RA)

I allmänhet brukar man göra skillnad på artros och reumatism genom att se hur många leder som drabbas. Artros drabbar oftast enstaka leder till en början medan reumatism drabbar flera leder. För de flesta börjar ledgångsreumatismen i händernas och/ eller fötternas småleder. Man blir stel, öm och får värk. En eller flera av lederna svullnar upp och visar tecken på inflammation. Du kan läsa mer om symptom på RA på denna webbsida.

Läs mer
Ont i lederna på morgonen

Ont i lederna på morgonen

Morgonstelhet är ett begrepp som används för att beskriva det många med ledbesvär upplever. Morgonstelhet kan upplevas som en spänning i kroppens muskler och leder som orsakar smärta och värk i kroppen samt hämmar rörligheten. Typiskt vid RA är morgonstelheten sitter i mer än 30 minuter i sträck. Smärtan brukar komma efter långa perioder av vila och kan således också upplevas om man vilar på dagen eller sitter still väldigt länge. Stelheten medför att det kan upplevas att det är svårt att sträcka ut leder och påverkar därmed rörelsevidden. Du kan läsa mer om ledvärk på denna webbsida.

Läs mer

Så här görs test och diagnostisering av RA

Reumatoid artrit kan vara en svårdiagnostiserad, speciellt tidigt i sjukdomsförloppet. Olika personer upplever olika symptom, men gemensamt är att de upplever ledsmärtor. För att närma sig en diagnos brukar man titta på sjukdomshistoriken och speciellt följande faktorer:

  • Smärtor och tecken på inflammation i lederna i händer och fötter.
  • Morgonstelhet som varar längre än en timme.
  • Allmänna symtom som orkeslöshet, trötthet, feber, viktminskning.

En grundlig undersökning och samtal på läkarmottagningen med blodprover och eventuellt röntgenbilder är del av testerna. Flera olika blodprov kan bli aktuella och det är den diagnostiserande läkaren som bedömer vilka prover som ska tas. Det finns idag inte ett specifikt blodprov som exakt kan peka ut om man har RA, men proven kan ge en viss ledtråd. Röntgenbilder är till hjälp vid långt gången RA för att eventuellt planera kirurgi. Röntgen kan inte användas för att upptäcka tidiga förändringar i mjukdelar eftersom röntgenbilder endast avger skelettdelar. Om skelettförändringar skett som orsakat av RA är sjukdomen relativt långt gången. Ultraljud och magnetkamera kan visa på förändringar i mjukdelar och kan vara till hjälp i ett tidigt skede i sjukdomen. Dock kan mjukdelsförändringar vara svåra att upptäcka vilket också bidrar till att RA är svårt att diagnostisera.

Läs mer

Så här görs test och diagnostisering av artros

Det är viktigt att du får rätt diagnos för att få rätt behandling för dina ledbesvär. De vanligaste symtom vid artros är smärta, svullnad, stelhet och krepitationer (ledknaster). Ofta utlöses den första smärtan vid en begynnande artros efter en extra hård ansträngning av leden som vid upprepad kraftig belastning eller ihärdiga och ensidiga rörelser, men den kan också komma smygande och variera i intensitet. Till skillnad från reumatoid artrit så brukar man inte uppleva lika långvarig morgonstelhet om man har artros, samt att smärtan man upplever ökar vid belastning men kan lindras när man rört sig en stund.

För att diagnostisera artros används inte laboratorieundersökningar, till exempel blodprov. Artros kan upptäckas i normalfallet med en manuell undersökning av lederna och att patienten får berätta om sin upplevda smärta. Röntgenbilder kan användas men det är inte alltid som patienten upplever den grad av smärta som man kan härleda till fynden i röntgenbilderna. Den är den bedömande läkaren som avgör om man behöver gå vidare med andra prover för att utesluta exempelvis reumatoid artrit.

Behandling av artros

Idag finns ännu inget botemedel mot artros men ändå goda förutsättningar att lindra och bromsa utvecklingen. Med rätt kunskaper om sjukdomsorsak, förlopp, behandling och egenvård kommer de allra flesta att leva ett normalt liv utan större inskränkningar. Det finns även en del läkemedel som kan ge viss symtomlindring. Tala med din läkare för att få

information om vilken behandling som kan passa just dig. Viktigt är att du också har fått en förståelse för att det är artros du har och inte reumatoid artrit för att få rätt behandling.

Osäker?

Tala med din läkare om du känner dig osäker på din sjukdom.

XELJANZ förskrivs av läkare som behandling mot ledgångsreumatism, psoriasisartrit eller ulcerös kolit

Behandling av RA

Det går inte att bota reumatism, men med läkemedel och sjukgymnastik kan inflammationen dämpas och smärtan lindras. Du som har fått XELJANZ som en del av din behandling kan läsa mer om behandlingen på denna webbsida.

Läs mer