Behandling av ulcerös kolit med Xeljanz

XELJANZ är ett receptbelagt läkemedel som godkänts i Sverige för behandling av ulcerös kolit. XELJANZ hämmar immunförsvaret och på så vis kan inflammationen i tarmen dämpas. 

Behandling av ulcerös kolit med XELJANZ

Om du får XELJANZ anser din läkare att det är det lämpligaste läkemedlet för dig i din behandling. Du kan få XELJANZ ordinerat som monoterapi, det vill säga att du enbart tar XELJANZ. Du kan även få XELJANZ kombinerat med andra preparat som hjälper dig med dina besvär. Du bör rådgöra med din läkare vilka andra läkemedel som du tar då vissa läkemedel påverkar effekten av XELJANZ.​​​

De allra flesta med ulcerös kolit behöver inte genomgå operationer och den vanligaste behandlingen är medicinsk behandling. Målet med läkemedelsbehandlingen är att hålla sjukdomen under kontroll så att du som drabbats kan leva ett så normalt liv som möjligt.​​​​​​​

Så fungerar XELJANZ vid ulcerös kolit

Vid ulcerös kolit och andra inflammatoriska sjukdomar är immunsystemets balans rubbad. XELJANZ dämpar immunförsvarets aktivering och inflammationer i kroppsegna vävnader minskas. XELJANZ kan bidra till att hålla inflammationen i tarmen under kontroll och på så sätt lindra besvären vid ulcerös kolit. Detta förbättrar i sin tur förmågan att utföra dagliga aktiviteter.

Viktigt för dig


​​​​​​​Rådgör alltid med din läkare om din diagnos och behandlingsplan.

Utforska mer

Behandlingen

Läs mer

Viktig information för dig som ordinerats XELJANZ.

Biverkningar

Läs mer

Precis som alla andra läkemedel kan XELJANZ ge biverkningar.