Enable JavaScript to visit this website.

Orsaker till sjukdomen

Man vet ännu inte vad som orsakar ledgångsreumatism. Man kan ha en ökad risk att utveckla ledgångsreumatism av ärftliga anlag men sjukdomen kan också bryta ut av en infektion. Det har dock visat sig att fler rökare än icke-rökare får ledgångsreumatism. Det finns också en viss hormonell påverkan på sjukdomen. Det är dubbelt så många kvinnor som män som får sjukdomen och många kvinnor insjuknar i ledgångsreumatism när de kommer i klimakteriet.

Eftersom inflammation kan påverka blodkärlen negativt är det viktigt att sköta sig när det gäller kost, vikt och rökning. Rökning kan bidra till insjuknande i ledgångsreumatism och ge en mera svårbehandlad sjukdom. Det är därför viktigt att sluta röka för att din behandling ska ge full effekt.

Ledinflammation, inflammation i kroppens små leder kan vara tecken på RA

Ledinflammation, inflammation i kroppens små leder

Inflammation i smålederna i händerna är ett vanligt tecken på RA. Lederna blir svullna, ömma och om inflammationen är kraftig kan lederna bli varma. Reumatoid artrit sitter ofta i mittlederna i fingrarna, i de så kallade PIP-lederna, men kan också uppstå i andra små leder.

Morgonstelhet i leder som orsakar smärta och värk i kroppen kan vara RA

Ont i lederna på morgonen

Morgonstelhet är ett begrepp som används för att beskriva det många med ledbesvär upplever. Morgonstelhet kan upplevas som en spänning i kroppens muskler och leder som orsakar smärta och värk i kroppen samt hämmar rörligheten. Typiskt vid RA är morgonstelheten sitter i mer än 30 minuter i sträck. Smärtan brukar komma efter långa perioder av vila och kan således också upplevas om man vilar på dagen eller sitter still väldigt länge. Stelheten medför att det kan upplevas att det är svårt att sträcka ut leder och påverkar därmed rörelsevidden.

Ledgångsreumatism symptom i fingrar och fot

Värk i handleder, fötter, fingrar och tår

Vid ledgångsreumatism är det särskilt lederna närmast handflatan och fotsulan svullnar och blir ömma. Detta sker ofta symmetriskt, d v s båda händerna, båda fötterna. Man har värk och ont på natten och är stel i lederna vid uppvaknandet.

Artros, artrit och reumatism – vad är skillnaden?

Skillnad mellan "förslitna leder" och artros

Det finns alternativa sjukdomar med delvis samma symtom med värk och ont som XELJANZ inte hjälper mot. Artros är en av dem och det är viktigt att en läkare får göra en undersökning om du misstänker att du har ledgångsreumatism för att utesluta artros. Vid artros är ledsmärtan värst i vila och under de första stegen, smärtan minskar då man ”kommit i gång”; vid lätt belastning eller rörelse. Även om både RA och artros kan ge förslitningar på lederna så är det inte samma sak. Du kan läsa mer om skillnaderna på denna webbsida.

Läs mer

Så här görs test

Reumatoid artrit kan vara en svårdiagnostiserad, speciellt tidigt i sjukdomsförloppet. Olika personer upplever olika symptom, men gemensamt är att de upplever ledsmärtor. För att närma sig en diagnos brukar man titta på sjukdomshistoriken och speciellt följande faktorer:

  • Smärtor och tecken på inflammation i lederna i händer och fötter.
  • Morgonstelhet som varar längre än en timme.
  • Allmänna symtom som orkeslöshet, trötthet, feber, viktminskning.

En grundlig undersökning och samtal på läkarmottagningen med blodprover och eventuellt röntgenbilder är del av testerna. Flera olika blodprov kan bli aktuella och det är den diagnostiserande läkaren som bedömer vilka prover som ska tas. Det finns idag inte ett specifikt blodprov som exakt kan peka ut om man har RA, men proven kan ge en viss ledtråd. Röntgenbilder är till hjälp vid långt gången RA för att eventuellt planera kirurgi. Röntgen kan inte användas för att upptäcka tidiga förändringar i mjukdelar eftersom röntgenbilder endast avger skelettdelar. Om skelettförändringar skett som orsakat av RA är sjukdomen relativt långt gången. Ultraljud och magnetkamera kan visa på förändringar i mjukdelar och kan vara till hjälp i ett tidigt skede i sjukdomen. Dock kan mjukdelsförändringar vara svåra att upptäcka vilket också bidrar till att RA är svårt att diagnostisera.

Behandling av reumatism

Det går inte att bota reumatism, men med läkemedel och sjukgymnastik kan inflammationen dämpas och smärtan lindras. Om du har fått XELJANZ som en del av din behandling så kan du läsa mer om behandlingen på denna webbsida.

Läs mer