Vanliga frågor om Xeljanz


​​​​​​​Vi har samlat några av de vanligaste frågorna och svaren om behandlingen.

Kan jag vaccinera mig medan jag behandlas med XELJANZ?

Tala om för läkaren om du nyligen har vaccinerats eller ska vaccinera dig inom en nära framtid. Det finns vissa typer av vacciner som man inte ska ta under tiden man behandlas med XELJANZ.

Kan jag köra bil/andra fordon och använda maskiner medan jag tar XELJANZ?

Hittills finns det inget som tyder på att förmågan att köra bil eller använda maskiner skulle försämras av XELJANZ.

Kan jag ta XELJANZ tillsammans med andra läkemedel?

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.

Vid ledgångsreumatism eller psoriasisartrit kan XELJANZ användas i kombination med metotrexat eller ibland ensamt. Kombinationen med metotrexat är inte ovanlig men generellt kan man uppleva färre biverkningar när XELJANZ används ensamt.
​​​​​​​
Vissa läkemedel ska inte tas tillsammans med XELJANZ. Om de tas tillsammans med XELJANZ kan de förändra mängden XELJANZ i kroppen och dosen XELJANZ kan behöva ändras. Tala om för läkaren om du tar läkemedel (via munnen) som innehåller någon av följande aktiva substanser:
​​​​​​​

  • antibiotika såsom klaritromycin, erytromycin och rifampicin, som används mot bakterieinfektioner
  • flukonazol, ketokonazol, itrakonazol och vorikonazol, som används mot svampinfektioner.


​​​​​​​XELJANZ rekommenderas inte tillsammans med läkemedel som hämmar immunsystemet, inklusive så kallade riktade biologiska (antikropps-) behandlingar, till exempel sådana som hämmar tumörnekrosfaktor, eller starka kemiska medel som försvagar immunförsvaret såsom azatioprin, takrolimus och ciklosporin. Om du tar XELJANZ tillsammans med dessa läkemedel kan risken för biverkningar öka, inklusive risken för infektion.

Vad ska jag göra om jag har glömt att ta en tablett?

Ta inte dubbla dosen om du har glömt att ta en tablett. Ta bara nästa tablett vid vanlig tid och fortsätt med behandlingen som tidigare.

Vad ska jag göra om jag har tagit för mycket XELJANZ?

Om du råkat ta mer XELJANZ än läkaren ordinerat ska du kontakta läkaren.

Kan jag ta XELJANZ under graviditet och amning?

Man vet inte hur XELJANZ påverkar en graviditet. XELJANZ ska därför inte användas under graviditet. Fertila kvinnor ska rekommenderas att använda ett effektivt preventivmedel under behandlingen med XELJANZ och i minst 4 veckor efter den sista dosen. Tala omedelbart om för läkaren om du blir gravid under tiden du tar XELJANZ. Man vet inte heller om XELJANZ passerar över i bröstmjölk. Ammande kvinnor ska därför inte ta XELJANZ.

Kan jag ta XELJANZ tillsammans med mat?

Du kan ta XELJANZ med eller utan mat.

Hur ska jag förvara XELJANZ-tabletterna?

Läkemedlet kan användas fram till det datum som anges på förpackningen under ”EXP”.

Förvara läkemedlet i 15–30 °C.
​​​​​​​
Förvara läkemedlet utom räckhåll för barn.